lunes, 8 de julio de 2013


Quan un valencianiste s´en va mos deixa un gran buit. Este es el meu chicotet homenage cap ad esta gran persona, Pere Martínez i Lloret. DEP.

‘Segon acte: Per mig d´una consulta feta al CVinC pel president Zaplana, sobre un ‘conflicte llingüistic creat per ells’, donen com a resposta l´invent d´una malaida academia, com es l´AVLl, en borrador de llei de creacio, escrit en dialecte Barcelona inclos, rematant el primer acte socialista. Per a posar en marcha este femer academia, es trien d´un grup d´individus, catalanistes majoritariament, vintiun academics que segons dita llei de creacio deuen tindre unes determinades caracteristiques, i que molts d´ells no les complixen, puix el requisit dels treballs fets en Llengua Valenciana, molts son nuls, ya que la majoria d´estos personages venen de filologia catalana. Per este motiu es denuncià l´incompliment al Jujat, sense que fins este moment s´haja pronunciat sentencia.’

Font: ‘Sempre lo mateix, ¿Fins a quan?’, per Pere A. Martínez i Lloret (DV, 18.8.2005).

* Pere A. Martínez i Lloret (Valencia, 1944-2013). Vixqué en el Barri del Carme de la ciutat de Valencia. Treballà en la Biblioteca de l´Universitat de Valencia en el Campus de Burjassot. Membre del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!