jueves, 4 de julio de 2013


En 1962, per encarrec de la burguesía catalana, Joan Fuster intentà reescriure l´historia valenciana, en "Nosaltres els valencians". El resultat no sabem si arribà a ser una mala historieta, a comic de historia-ficcio tipo Dan Brown, o a propaganda politica de la pijor calitat.

Entre les idees absurdes que quedaren escrites en l´ensaig de Fuster, el principal dogma de fe es que els valencians som descendents dels catalans despuix la conquesta de Jaume I en 1238. L´axioma de la teoría fusteriana fon assumida per una chicoteta fraccio de l´Universitat de Valencia, i el dogma es converti en "ciencia" per repeticio. Alguns professors de l´Universitat copiaren, repetiren i publicaren la mentira de Fuster, en articuls, en llibres, i aixina este dogma quedà com a veritat cientifica, per ser recolzat per membres de l´Universitat. Pero mai ha segut demostrada cientificament per ningu. Ara vorem per que.

Una mentira, encara si la diu un profesor universitari no es una veritat cientifica. Per eixemple, catedratics islamics de l´Universitat de Teheran poden dir que està demostrat cientificament que el primer home, Adam, ve de l´argila, i ho "demostren" assegurant que l´home i l´argila compartixen els mateixos elements quimics, Carbo, Oxigen, etc,...Per a tots en Iran, aixo es considerat veritat cientifica i ademes es possible que siga inclus illegal parlar de Darwin en l´Universitat de Teheran. Lo pijor es que qui s´atrevixca a fer-ho, será llapidat per ser un conspirador d´Occident. 

Pero, encara que un catedratic d´una universitat irani diga que l´home ve de l´argila, i que la dona es producte d´una costelleta d´Adam, tot aço no es mes que una historieta. Com les coses que escrigue Fuster. 

Poc despuix del llibret de Fuster, fon el catedratic d´Universitat Antonio Ubieto, qui molt pronte demostrà cientificament, que la teoría de la reconquesta de Fuster era mentira. ¿Com ho feu? Cienticament, en documents de l´epoca.

En primer lloc observà els Llibres del Repartiment i del Avehinament. Formulà l´hipotesis de Fuster: Que els conqueridors eren catalans, i despuix experimentà  de l´unica manera que podia fer: Estudiant els llinages i origens dels conqueridors.

En principi, la teoria de Fuster es falsa des de l´inici. Perque Catalunya NO existia en 1238. Jaume I, era de Montpellier, i sa dona era d´Hungria. Pero encara aixina, Ubieto fon generos i li donà el titul de catala, als repobladors que vingueren de la Marca Hispanica o dels condats que ara es consideren com Catalunya.

La conclussio: A soles el 2% o 3% dels soldats que vingueren en Jaume I eren dels territoris que ara es diuen Catalunya. Ne vingueren mes navarros o genovesos, per eixemple, que pobladors d´una Catalunya que encara ni existía. ¿Com es posible que tan poquets soldats i ademes analfabets pogueren impondre un idioma a tota la poblacio del Regne de Valencia, que per contra, si que existia des de fa segles? La resposta es que la teoria de Fuster es falsa.

Ademes, s´han trobat documents escrits en romanç valencià ans de la vinguda de Jaume I, Tambe sabem de l´existencia de poetes musulmans escrivint en romanç, d´una important comunitat cristiana de Valencia...tantes i tantes proves que diuen que Fuster s´ho inventà tot per encarrec de Pujols en els 60, que no s´enten com l´unic argument de la AVLl per a negar l´existencia de la llengua valenciana siga eixe dogma tan ridicul que elucubrà Joan Fuster.

I pensem alguns,....si les uniques raons que troben els "academics" de la AVLl son els antics dogmes de fe de Joan Fuster, sobradament superats per l´investigacio d´Antonio Ubieto,....¿Que estàn fent els 21 membres de la AVLl tot el dia? Investigar, no. Aixo està clar. Llegir, tampoc. Perque haurien llegit a Ubieto. ¿Se passen tot el dia llegint el Marca i el diari Sport? ¿I els estem pagant 3'5 millons d´euros dels nostres imposts cada any per no fer res?

Pero es que, la teoria de Joan Fuster no te ni peus ni cap. La llengua valenciana ha evolucionat del llati, poc a poc, en diferents influencies. Quan arribaren els visigots germanics, no es pergue el romanç valencià. Quan arribaren els araps i berbers al Regne de Valencia, tampoc. La llengua millorà, s´adoptaren nous termes, pero no es pergue ni fon sustituit per l´arap ni per les llengües germaniques dels visigots. Perque si aixina haguera segut....¿Tambe s´hauria perdut el romanç catala en Catalunya quan els araps arribaren fins a França, no? ¿I despres com aparegue el romanç en la Marca Hispanica....per generacio espontanea?

Molt cientifics els de la AVLl no son, no...


0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!