jueves, 3 de julio de 2014

Segons la web de "cultura" de la GenCat, el primer llibre imprés en Espanya fon una traducció al llatí del "Ethica. Politica. Oceonomica", d´Aristòteles, en una imprenta de Barcelona en 1473, "segons han consensuat els experts", afirma dita web institucional. Nos agradaria saber quins són eixos "experts" i en qué consistix dit "consens".


No dubta la web oficial catalana en afirmar que un any despuix, en 1474, fon imprés en Valéncia el 1º llibre escrit en "llengua catalana", "Trobes en Lahors de la Verge Maria". Novament, el catalanisme manipulant l´història.

Referint-nos a la manipulada Wikipèdia, i buscant "imprenta en España", trobem que el primer incunable fon imprés en Segovia en 1472, en concret unes actes eclesiàstiques. Pero és considerat primera obra lliterària l´imprés en Valéncia "Trobes en Lahors de la Verge Maria", realisat en casa de l´impressor Lambert Palmart, en 1474 i ¡en valencià!.
1 comentario:

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!