martes, 11 de junio de 2013

Jesu Masià, ponent de l´INEV
el dijous 30 i el divendres 31 de maig, tingué lloc en Marsella el Congrés Internacional titulat Cultures regionals, desenroll econòmic - recursos territorials per a les economíes regionals. El congrés estigué organisat per la Union Provençale (Unioun prouvençalo), una organisació encarregada de promoure la Provença des d'el punt de vista econòmic, cultural i social.

Els més importants especialistes en la matèria nos mostraren com els sistemes territorials (associacions, colectius locals, instituts d'investigació, etc...) produïxen, movilisen i renoven recursos locals i regionals que després estàn a disposició tant d'entitats privades com públiques.

Varem vore com des dels territoris en un desenroll cultural important, a través dels seus propis mecanismes i la seua particular organisació, participen en el sistema productiu nacional i influïxen en l'economia mundial.
L'Institut d'Estudis Valencians participà en la presentació del treball d'investigació titulat "La ciencia i l'economia en la Comunitat Valenciana: el desert de lo real" de l'investigador Jesu Masià i Alamar.

Per a descarregar la ponència de Jesu Masià, puncha ací.

Les comunicacions academiques foren

les següents:
Marques de territoires, artisanat d’art et réseaux locaux de développement (Marques dels territoris, artesania i rets locals de desenroll)
Michelle BERGADAA , Professeur, Université de Genève.
Florence CLARAC , Chercheur associé, Université de Genève.
Anne JOURDAIN , Docteur, Université de Picardie - Jules Vernes.
Jean-Michel KOSIANSKI , Maître de conférences associé, Université Paul Valéry – Montpellier III.
Roseline LE SQUERE , Docteur, Université de Bretagne-Sud.
Edina SOLDO , Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille.
Le rapport cultures régionales-développement, revisité (La relacio cultures regionals-desenroll, revisio)
Laurent FOURNIER , Maître de conférences HDR, Université de Nantes.
Jean-Alain HERAUD , Professeur, Université de Strasbourg.
René KAHN , Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg.
Béatrice MABILON-BONFILS , Professeur, Université de Cergy-Pontoise.
Innovations linguistiques et PME régionales (Innovacions lingüistiques i PYMES regionals)
Giovanni AGRESTI, Professeur, Université de Teramo (Italie)
Jean-Robert ALCARAS , Maître de conférences, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Philippe BLANCHET , Professeur, Université Européenne de Bretagne.
Dardo de VECCHI , Professeur, Euromed Management.
Silvia PALLINI , Présidente Association LEM (Langues d’Europe et de la Méditerranée)
Présentation des expériences des entreprises et territoire (Presentacio d'experiencies d'empreses i territori)
Quand affirmer son origine fait vendre (Quan afirmar el seu orige fa vendre)
Michelle BERGADAA , Professeur, Université de Genève; Odile BOIZARD , Professeur, Euromed Management ;  Jean-Michel KOSIANSKI , Maître de conférences associé, Université Paul Valéry - Montpellier III. Participation de Mireille PEIRANO , vice-présidente du Conseil régional, déléguée à la Mer, Pêche,  Littoral, Agriculture et Forêt.  Participacio de mamprenedors.
Milieux créatifs et milieux économiques dans le contexte régional (Mijos creatius i mijos economics en el context regional)
Giovanni AGRESTI , Professeur, Université de Teramo (Italia) ; Laurent FOURNIER , Maître de conférences HDR, Université de Nantes ; Jean-Alain HERAUD , Professeur, Université de Strasbourg. Participacio de mamprenedors.
Usages économiques des langues régionales Peut-on exporter les valeurs provençales avec les produits provençaux (Usos economics de les llengües regionals Es poden exportar els valors provençals en els productes provençals)
Alain ALCOUFFE , Professeur, Université Toulouse 1; Philippe BLANCHET , Professeur, Université Européenne de Bretagne ;  Danielle CASTAGNONI , Professeur, Eurom ed Management ; Roseline LE SQUERE , Docteur, Université de Bretagne-Sud. Participation de Vianès LABESCA, étudiant à Euromed Management. Participacio de mamprenedors.
Synthèse des tables rondes per Philippe BLANCHET ,  René KAHN , Jean-Michel KOSIANSKI , Roseline LE SQUERE . Cultures régionales au service du développement ou cultures du développement ? (Cultures regionals al servici del desenroll o cultures del desenroll)
Categories: , ,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!