lunes, 3 de junio de 2013

¿I per que no? La pilota, deport nacional dels valencians, ha segut historicament un dels deports mes grans del mon. A pesar de que la burguesia i l'intelectualitat valencianes sovint li han donat l'esquena, este glorios deport ha sobrevixcut a les adversitats gracies a la practica que d'ell s'ha fet en moltissims pobles de nostre païs. Des d'aci arbore la meua veu a favor de que se treballe per a promocionar la pilota valenciana de cara a que puga tindre representacio en els Jocs Olimpics (JJOO) puix es un deport mes important de lo que creem. Per aixo, hi ha que desterrar els mits i prejuïns que provenen de l'ignorancia i donar-mos conte de que el deport de pilota REÚNE grans condicions per a ser olimpic i de que de fet s'ho mereix moltissim mes que atres.

1. La pilota es un deport historic. Cridar-li milenari no es exagerar puix s'ha jugat, en unes modalitats u atres, des de temps immemorials en pobles tan diversos com l'egipci, el japones o el miula. En eixe aspecte la pilota, solament per historia, mereix la seua condicio olimpica molt mes que deports recents com futbol o volley-plaja.

2. No es un deport de poblerencs. A pilota han jugat emperadors (Aleixandre Magne…), cesars (Vespasià, Aleixandre Sever…), reis (Lluïs X, Carles VIII, Francesc I, Enric IV…), etc. El fet de que les elits mes poderoses de la Terra hagen fruit jugant a pilota li conferix eixe toc aristocratic i prestigios que tot deport necessita.

3. La pilota no es propia d'ignorants. Ignorant es qui pense lo contrari puix no sap que la pilota ha captivat als mes alts intelectuals. Escritors com Lluïs Vives, Calderón de la Barca o ALmela i Vives, pintors com Goya o Josep Bru o escultors com Ignasi Pinazo, entre atres, s'han interessat per ella.

4. La pilota no es un deport minoritari. De fet, fins el segle XVIII fon el deport mes practicat en tota Europa. I a pesar de la dura competencia dels deports de masses, la pilota valenciana se troba en auge. Atrau cada volta a mes critics, prensa i public. Ademes conte en una proyeccio internacional en els campeonats d'Europa i del mon.

5. Te un enorme potencial d'expansio. La pilota valenciana se pot jugar practicament en qualsevol raco, com per eixemple el carrer. En eixe aspecte, a nivell de deport de base, els chiquets de qualsevol païs del mon poden interessar-se mes per la pilota que per atres deports que requerixen instalacions especials com el tenis o el golf.

6. Es un deport plural. La pilota es un deport extraordinariament plural tant en les modalitats com en les regles que en elles s'apliquen. Aixina veem que en Euskadi els pilotaris juguen front a un mur mentres en el Regne de Valencia juga un home front a atre. El tenis (que es deport olimpic) es un invent anglosaxo inspirat en la pilota.

7. La pilota es un deport competitiu. Actualment la pilota se practica a un alt nivell en el Regne de Valencia, Belgica, Holanda, Italia, França i Argentina. Atres deports olimpics com el hockey sobre gel tenen molta menys rivalitat. De fet, en la desintegracio de l'Unio Sovietica, Canada es practicament l'unica gran potencia mundial en este joc.

8. La pilota no es un deport car. A lo llarc de l'historia les autoritats pertinents han eliminat moltissims deports dels Jocs per a reduir costs que en alguns casos eren exorbitants. No es el cas d'este joc que conte en plantilles reduides, un material economic i que llunt de necessitar grans estadis se pot disputar en qualsevol lloc.

9. Dona espectacul. La pilota no te per quin ser un deport avorrit com ho puga ser el rem per a alguna gent. Al contrari. Les regles son be senzilles i facils d'entendre, el dol que se dona entre els pilotaris resulta apassionant i titanic, el public se va satisfet del trinquet i les apostes donen encara mes interes al joc.

10. Es classic i prestigios. La pilota valenciana no es com eixos ridiculs pseudo-deports que ixen de la nit al mati i que encara que se les tilde de deports no passen de ser estupits jocs d'entreteniment. Es una disciplina classica, com el marato, i conte per historia, tradicio i cultura en un prestigi que dificilment se troba en atre joc.

El deport de pilota fon diluint-se i desestructurant-se poc a poc per tota Europa a lo llarc del temps. Soles se conservà en un altissim grau de purea en nostre païs,el Regne de Valencia (la pilota vasca funciona en regles mes modernes que no s´arrailen en la tradicio historica mes pura), per lo que podem cridar-li pilota valenciana. Per totes estes raons arbore la meua veu a favor de que a la pilota, en les seues diverses modalitats (incloent les vasques), siga disciplina olimpica. Som potencia mundial; la Seleccio Valenciana, baix bandera valenciana, s'ha proclamat campeona d'Europa i del mon i mits com Paco Cabanes, Genoves o Enric Sarasol han segut considerats els millors no soles del païs, sino tambe d'Europa i del mon. Aixo seria un or (casi) segur per al païs.

Sovint els valencians no apleguem a apreciar l'immensa riquea i valor de nostra historia i cultura. Es per aixo que fa falta un compromis civic i patriotic de tots els valencians (politics, intelectuals, ciutadans d'a peu…) per tal de potenciar i prestigiar, encara mes si cap, un joc que com la pilota valenciana es un deport milenari. La pilota valenciana no es solament nostre deport nacional i autocton; es historia, es cultura, es tradicio, es orgull, es casta, es prestigi, es un emblema identitari de nostre poble i lo mes important; es un clarissim referent internacional que mos situa en el mapa d'este mon cada volta mes globalisat i que fa que en l'estranger la gent s'interesse per nostra cultura i que se convença de que els valencians tambe sabem fer les coses molt be.


0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!