viernes, 21 de junio de 2013

Presentació del llibre Perspectives del Compromís de Casp, editat per Lo Rat Penat en motiu del 600 aniversari d’este fet històric, el qual arreplega els treballs de destacats historiadors, acadèmics i catedràtics. L’acte es celebrarà el pròxim dia 25 de juny, dimarts, a les 19.30 h. en el Saló del Consolat del Mar de la Llonja de Valéncia.

Targetó presentació 

EL COMPROMÍS DE CASP

El Compromís de Casp és, sense dubtes, un dels acontenyiments més singulars en l’Història de Valéncia. I ho és perque el mateix marca el començament, en l’arribada al tro de Ferran d’Antequera i el rebuig del Comte d’Urgell, de l’indiscutible hegemonia valenciana en els territoris de la Corona d’Aragó.

Un canvi en el rumbo de l’història que té a Sant Vicent Ferrer com a protagoniste central de la definitiva elecció.

Per a celebrar el 600 aniversari d’este fet històric (1412-2012), Lo Rat Penat celebrà el passat més de decembre un cicle de conferències que, a lo llarc d’una semana, tingué com a objectiu donar a conéixer tant les raons de l’elecció de la Casa dels Trastàmara per a ocupar el tro aragonés com el paper eixercit en el devindre dels fets pel nostre sant més universal.

Els professors José Vte. Gómez Bayarri, Amparo Cabanes Pecourt, Francisco Roca Traver, José Fco. Ballester-Olmos i Anguís, Vicent Lluís Simó Santonja i el pare dominic Alfonso Esponera Cerdán, feren gala, com de costum, d’una profunda i enriquidora erudició que admirà als oyents que cada dia ompliren el Saló Constantí Llombart de la sèu de Lo Rat Penat, en unes sessions que foren moderades per Fernando Millán Sánchez.

Un èxit dels conferenciants i del públic que deixem reflexat en el llibre que publiquem i que recull el conjunt de les conferències impartides, a més de les aportacions d’Asunción Alejos Morán i Federico Martínez Roda, i que presentarem al públic en el Saló del Consolat del Mar de la Llonja, el pròxim dia 25 de juny.

Presentació del llibre per

JOSÉ FCO. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS

Paraules de l’Hble. Sr. President de Lo Rat Penat

D. ENRIC ESTEVE I MOLLÀ

Paraules de l’Ilma. Sra. Tinent d’Alcalde i Regidora de Cultura de l’Excm. Ajuntament de Valéncia

Dª Mª IRENE BENEYTO JIMÉNEZ DE LAIGLESIA

Clausura de l’acte per l’Hble. Sra. Consellera d’Educació, Cultura i Deport

Dª MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!