martes, 4 de junio de 2013

Alguns estan estudiant, atres busquen ofici i la majoria viu en els seus pares, pero els jóvens tenen alguna cosa en comú: la seua passió per la tecnologia i la seua casi ADICCIÓN al mòvil. Segons una enquesta realisada per Telefònica que hui se presenta en LONDRES, el 40% dels jóvens espanyols afirma que no pot viure sense el seu smartphone (teléfon en conexió a internet). L'informe, que sera presentat este matí en Londres pel conseller delegat de l'operadora, José María Álvarez-Pallete, s'ha realisat entre 12.000 jóvens de 27 països en edats compresos entre els 18 i 30 anys. L'objectiu es conéixer les motivacions de la cridada Generació del Mileni, apassionada per la tecnologia i be formada, pero en poques perspectives de conseguir un ofici en estos moments. 

A pesar de la precarietat laboral, casi 4 de cada deu enquestats en Espanya diu que l'economia haurà remontat en dos anys i el 57% està convençut de que l'impuls econòmic vindrà de l'acció conjunta del Govern i l'iniciativa privada. La família es valorada com l'actiu mes important per a estos jóvens segons el 77% dels entrevistats. Els resultats de l'enquesta mostren que l'immensa majoria d'estos jóvens, un 76%, considera que la formació tecnològica es "molt important" per a garantisar l'èxit personal en un futur. 

Els espanyols se mostren també mes preocupats que el restant dels enquestats per utilisar tecnología punta (86% front al 75% de l'enquesta global) i consideren que la tecnologia brinda mes oportunitats per a tots. En lo que no obstant els espanyols estan ressagats es en l'espirit mamprenedor.


Mentres en l'àmbit global un 68% diu que pot convertir-se en mamprenedor en la seua propi país, en Espanya soles un 27% creu que pot llançar la seua pròpia idea al mercat. En quant a les seues aspiracions professionals, un 54% dels espanyols diu que preferix treballar en el sector privat, mentres que un 43% està dispost a fer les maletes i marchar a treballar a l'estranger sense ningun problema. Segons César Alierta, president de Telefònica, l'enquesta es el primer anàlisis "exhaustiu" de la Generació del Mileni. "Açò mos ajudarà a identificar solucions eficaces que reforçen l'espirit mamprenedor, el soport a la formació digital i nostre compromís en l'educació i les activitats sostenibles". En respecte a les xàrcies socials, els espanyols les utilisen cada volta mes. 

Segons l'enquesta, un 12% dels jóvens les usa per a obtindre noticies fiables, front a un 8% de promig en l'enquesta global. L'informe de Telefònica, realisat en colaboració en Financial Times, identifica també als cridats líders del Mileni, que se corresponen en un 11% dels enquestats. Se tracta de persones que destaquen per damunt del restant a l'afirmar que utilisen tecnologia punta, que poden marcar la diferencia en l'àmbit local i que poden convertir-se en mamprenedors en el seu país d'orige. "Estes persones reunixen el major potencial de la seua generació per a millorar la societat i evolucionar fins convertir-se en LÍDERES mundials en un futur", assegura Pallete. En Espanya s'ha identificat al 6% dels Líders del Mileni a nivell mundial. Regne Unit, en un 11%, es el país a on mes líders s'han identificat.

Categories:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!